Skip to content

PESAN PASKA 2020: Mari Kita Bantu Antara Sesama Untuk Hidup Sebagai Umat Paska

Selamat Paska, saya ucapkan kepada semua lapisan Umat – para Paderi, Religius Bros dan Srs, para Seminarian, Komuniti ISKB, MPP, MPM, KWK, KBK, Zon KUK, KKD, Komuniti dan Umat di manapun anda berada.  

Pesan Tuhan Yesus yang bangkit kepada para wanita yang bertemu dengan-Nya dan juga kepada kita semua adalah jangan takut. Yesus yang bangkit kini hidup  dalam kemuliaan-Nya selama-lamanya. Perayaan Paska jangan dianggap sebagai perayaan datang dan pergi kerana kita merayakan Yesus, Tuhan kita yang telah bangkit dari mati kini hidup dan menyertai kita selama-lamanya. Alleluia, (Mat. 28.20).

Syukur kepada Tuhan kerana sebelum merayakan Paska kita dibantu oleh Tuhan sepanjang masa Prapaska melalui Sabda-Nya dan Sakramen-sakramen mengingatkan kembali komitmen kita sebagai murid-murid-Nya. Maka itu masa Paska adalah kesempatan kita membaharui dan menetapkan kesatuan dan kesetiaan kita kepada Yesus  dalam apapun panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita.

Sebagai pengikut dan murid-murid Yesus kita bersyukur kerana belas kasihan Tuhan terhadap kita. Masa Prapaska membawa pertemuan dan pengalaman yang membawa rekonsiliasi dengan Yesus yang bangkit. Pertemuan dengan Yesus melalui Doa, Puasa dan Sedekah mendorong kita hidup dalam sukacita-Nya. Pandemik Covid-19 dalam masa Prapaska tahun 2020 ini membawa satu pengalaman sepi dan sunyi kepada kita. Kita percaya Yesus lebih dahulu melalui, pengalaman itu waktu Dia dikucil dan menghadapi kesengsaraan dan kematian sebelum kebangkitan-Nya. Semoga pengalaman ini membawa kita hidup lebih dekat kepada Yesus. Yesus Tuhan kita yang hidup menyertai kita dan ambil peduli dengan keadaan hidup kita ketika kita dalam keadaan takut  kerana Covid-19, kecewa kerana keadaan politik di Negara kita dan bimbang kerana pengaruh kejahatan seperti dadah dan pornografi makin meningkat dalam masyarakat dan umat kita sendiri.

Merayakan Paska bererti kita mahu meneruskan cara hidup yang diresapi dan disemangati oleh kehadiran Yesus yang hidup, Dia menyertai dan ambil peduli dengan kebajikan kita secara peribadi, dengan keluarga kita dan masyarakat. Kita yakin bahawa Yesus yang kita imani adalah Yesus yang “tetap sama, baik dahulu, sekarang dan selama-lamanya” (Ibrani 13:8).

Namun hidup yang dikuasai dan disemangati oleh sukacita Paskah perlulah sentiasa setia berlandaskan kepada hasrat Yesus yang Dia doakan kepada Allah Bapa untuk kita para pengikut-Nya pada malam Perjamuan terakhir (Yoh.17: 11-19). Kesatuan kita dengan Yesus memampukan kita melahirkan semangat kesatuan dalam keluarga, komuniti dan masyarakat. Kesetiaan kita kepada kehendak Yesus akan melindungi kita dari tipu muslihat setan. Sabda Tuhan yang kita dengar dan renung setiap hari akan membantu kita hidup dalam terang Tuhan (Yoh. 8:12).

Dengan bimbingan Roh Kudus semoga kita sentiasa hidup “sehati sefikiran” (KPR. 4;32) yakin dan bertekun dalam ajaran Yesus walau apapun gangguan yang kita hadapi. Keyakinan kita kepada Kristus yang hidup mendorong dan memampukan kita hidup sebagai komuniti umat yang sentiasa mendahulukan Tuhan, peka terhadap kebajikan sesama manusia dan cinta kepada alam ciptaan Tuhan.

Pengalaman penularan Covid-19 diharap membawa kesedaran bahawa kebahagiaan hidup kita manusia adalah tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dan kesetiaan kita dengan Allah, sesama dan alam ciptaan Tuhan. Semoga pengalaman ini membuat kita lebih menyedari dan menghargai kehadiran dan penyertaan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Demikian juga agar pengalaman kawalan pergerakan  membuat kita lebih mencintai dan menghargai sesama kita, terutama sekali keluarga kita sendiri dan alam ciptaan Tuhan.

Selamat Paska saya ucapkan kepada para Uskup, Paderi, Religius, katekis, Pemimpin dan pelayan Umat (MPP, MPM, KWK, KBK). Marilah kita memimpin, mengajar dan menguduskan bersama umat yang Tuhan percayakan kepada kita agar kita sama-sama sebagai umat Paska sentiasa bangga dengan Identiti Kristiani kita (Yoh. 13:35), komited dengan misi kita (Mat. 5:13-16) dan yakin dengan Destinasi hidup kita (Yoh. 14:6).

Selamat Paska!

+Bishop Datuk Cornelius Piong

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top